About us

CoCentric är en hamn för ambitiösa och mogna ledare med en passion för att utveckla och förbättra verksamheter i en multidimensionell värld. Vi kallar oss själva för ett hybridföretag, som verkar i gränslandet mellan ett traditionellt konsultföretag och ett kunskapsnätverk. 

Vi som grundade CoCentric har själva saknat den här typen av hybridföretag både som konsult och som köpare av konsulter. Vår ambition är att bara attrahera de bästa inom respektive konsultkategori. Våra konsulter är alla kunniga och passionerade i att leda transformationer. Med ett Kunskapsnätverk och Deeptech i ryggen blir verktygen än fler.